Tel./Fax: (077) 454 79 18

E-mail: info@manta-tech.eu


Aparat Oddechowy MANTA,  przeznaczony  jest  do  ochrony  dróg  oddechowych w zamkniętych komorach ewakuacyjnych w podziemnych zakładach górniczych. Aparat  ten zasilany  jest ze stacjonarnego źródła sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym do 20 MPa.

Aparat  Oddechowy  MANTA  jest  aparatem  dwustopniowym  o  stopniach rozdzielonych.  Składa  się  z  pierwszego  stopnia  redukcji,  do  którego  podłączone  są  za pomocą  węży  międzystopniowych  dwa  drugie  stopnie  z  półmaskami.  Do  pierwszego stopnia podłączony jest również manometr kontrolny.

Aparat  oddechowy  MANTA  jest  aparatem  o  obwodzie  otwartym.  Pozwala użytkownikowi  korzystać  według  potrzeby  z  powietrza  butli  wysokociśnieniowych o  ciśnieniu  20 MPa.  Sprężone  powietrze  o  wysokim  ciśnieniu  w  butli,  początkowo  jest rozprężone przez pierwszy stopień do średniego ciśnienia o wartości 0,95 MPa. Następnie przez  wąż  międzystopniowy,  powietrze  przedostaje  się  do  drugiego  stopnia  redukcji ciśnienia, gdzie  jest rozprężone do  takiego ciśnienia,  jakie potrzebne  jest do oddychania. Drugi  stopień  aparatu,  zaopatrzony  w  półmaskę,  która  obejmuje  nos  i  usta,  podczas wdechu  umożliwia  podanie  czynnika  oddechowego  do  płuc.  Wydech  przez  zawór wydechowy  jest  kierowany  do  otoczenia.  Czas  ochronny  aparatu  zależy  od  ilości powietrza w butli.

Parametry:
  • ciśnienie zasilania 20MPa
  • ciśnienie zredukowanie 0,9 do 1,0 MPa
  • maksymalny wydatek I stopnia 2400 l/min
  • maksymalny wydatek II stopnia 1400 l/min
  • podciśnienie wdechu 15 do 30 mmH2O
  • nadciśnienie wydechu 10 mmH2O
Do góry