Tel./Fax: (077) 454 79 18

E-mail: info@manta-tech.eu


Zastosowanie:
 • szybkie napełnianie butli do aparatów powietrznych stosowanych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych m.in. przez nurków, płetwonurków oraz strażaków.

System łączy:
 • łącza do sprężarki, butli magazynowych oraz butli napełnianych, dzięki zastosowaniu układu specjalnych zaworów, system umożliwia szybkie przetłoczenie powietrza z butli magazynowych do butli napełnianych i w miarę potrzeby doładowanie butli przez sprężarkę do żądanego ciśnienia końcowego.
 • w czasie przepinania butli napełnianych, następuje doładowanie butli magazynowych, dopełnianie butli magazynowych może przebiegać w dowolnym czasie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:


1. OBUDOWA:
 • metalowa, chroniąca podzespoły przed uszkodzeniem mechanicznym, malowana proszkowo (co stanowi zabezpieczenie przed zarysowaniem, korozją itp.)
 • przystosowana do zamocowania w dowolnym miejscu (np. zawieszenie na ścianie, niekoniecznie w sąsiedztwie sprężarki lub butli magazynowych).

2. ZAWORY
 • zawory rozdzielające - (typu ZO-3500) system odciążony, (charakteryzujący się łatwością odkręcania i zakręcania niezależnie od wysokości ciśnienia w układzie), pokrętła zaworów ergonomiczne, wygodne w użyciu, wykonane z tworzywa o wysokiej odporności mechanicznej.
 • zawory napełniające - (typu ZD-3500) samo odpowietrzające zawory dźwigniowe (w trakcie zamykania dopływu powietrza z układu, automatycznie następuje odpowietrzenie układu butla - zawór).
 • konstrukcja zaworów napełniających uniemożliwia podłączenie butli o ciśnieniu roboczym 20 MPa do gniazda o ciśnieniu roboczym 30 MPa.

3. MANOMETRY
 • tablicowe, o zakresie wskazań od 0 do 40,0 MPa. wskazujące aktualne ciśnienia w butlach magazynowych oraz w układzie napełnianym.

4. WĘŻE NAPEŁNIAJĄCE
 • ciśnienie robocze 20,0 MPa lub 35,0  MPa,
 • posiadają specjalny system zabezpieczający przed niekontrolowanym wypływem powietrza.
 • końcówki napełniające - zgodne z normą DIN EN.

5. UKŁAD PNEUMATYCZNY
 • spełniający normy europejskie - ciśnienie nominalne instalacji wysokociśnieniowej 45 MPa.

 

Do góry